Elinkaariajattelu on erittäin tärkeä yrityksen omistaja-arvon luomisen työkalu. Avaan tässä blogissa, miksi omistajayrittäjien pitäisi panostaa elinkaariajatteluun ja mitä se mielestäni tarkoittaa käytännössä. Sen merkitys kasvaa muutosvauhdin ja digitalisaation kiihtyessä.   

Ammattimaisella elinkaariajattelulla tarkoitan sitä, että yrityksen lisäksi arvioidaan toimialan, tuotteiden ja palvelujen sekä yrittäjän/ydintiimin elinkaarta. Kun omistaja tietää missä näiden neljän ulottuvuuden osalta mennään, saa parempaa tietoa mm. seuraaviin kysymyksiin: Milloin olisi oikea hetki kasvattaa omistuspohjaa ja investoida? Milloin yritys kannattaa myydä tai tehdä yritysosto?  

Elinkaaren alussa vai lopussa?   

Elinkaaren alkupäässä olevat yritykset, kuten vaikkapa Tesla, Netflix ja Uber, kasvavat nopeasti ja hyödyntävät uutta teknologiaa sekä tarjoavat innovatiivisia palveluja. Elinkaaren keskivaiheilla olevalla yrityksellä on usein melko vakaa markkina-asema, mutta se ei välttämättä uudistu niin nopeasti kuin osa kilpailijoista. Elinkaaren loppupäähän sijoittuvissa yrityksissä tarvitaan rajuja uudistuksia, muuten edessä on omistaja-arvon hiipuminen ja toiminnan loppuminen. 

Rahoituksen merkitys korostuu elinkaaren alkupäässä, ja myöhemmissä vaiheissa yritysjärjestelyt, kuten yrityksen myynti tai kilpailijan ostaminen oman markkina-aseman vahvistamiseksi. 

Kyse on moniulotteisesta kokonaisuudesta. Hiipuvassa markkinassa toimiva yritys saattaa pysyä kasvu-uralla poikkeuksellisella tuotteella. Yritys voi olla kolmella eri osa-alueella elinkaarin alkupäässä, mutta yrittäjän osaaminen voi olla elinkaaren loppupuolella. Omistaja ei näe, miten asiat ympärillä muuttuvat tai näkee muutoksen mutta ei tiedä miten toimia. 

Uudistuminen voi vaatia investointeja uuteen teknologiaan, palveluihin ja tuotteisiin, jotta yritys voi palata takaisin elinkaaren alkupäähän. Nokia uudistui 90-luvulla, ja yhtiön arvo nousi huimasti. 

Johtaja, yrittäjä vai taiteilija?

Omistajayrittäjiä voi luokitella johtajiksi, yrittäjiksi tai taiteilijoiksi. Johtajat ovat usein kasvaneet perheyhtiöissä. Yrittäjät tekevät työtä suurella palolla, ja ottavat hanakammin myös riskejä. Taiteilija voi olla omaan tuotteeseen rakastunut insinööri, joka on kenties unohtanut kuunnella asiakkaiden tarpeita ja saattaa toimia epäorganisoidusti. Jokaisella on omat vahvuudet ja heikkoudet. 

Suomessa on monia perheyrityksiä, jotka ovat toimineet sukupolvienkin yli. Liikevaihto on kasvanut tietylle tasolle, mutta lisäkasvun saavuttaminen vaatisikin jo isoja investointeja. Joskus käy niin, että omistajat eivät enää tiedä miten yritystä ja sen palveluja pitäisi kehittää. Silloin vaihtoehdoksi voi nousta yrityksen myyminen tai omistuksen ja osaamisen laajentaminen toiminnan kehittämiseksi esimerkiksi pääomasijoittajan kanssa. 

Elinkaaren arviointiin suosittelen käyttämään myös ulkopuolista asiantuntijaa, sillä kiireisillä omistajilla ei välttämättä ole riittävästi aikaa seurata toimialan ja teknologian kehittymistä. Ulkopuolinen taho auttaa myös hahmottamaan tuotteiden ja ydintiimin elinkaarta.  

Ympärille pitää nähdä 

Omistajan mahdollisuudet vaikuttaa toimialan kehittymiseen on rajatut, mutta on tärkeä tietää mitä markkinoilla tapahtuu. Markkina voi muuttua nopeasti, mikäli esimerkiksi Amazonin kaltainen verkkokauppajätti tulee Suomeen. Sillä voi olla iso vaikutus moniin vähittäiskauppiaisiin. Kilpailu voi kiristyä, mutta muutos tuo monille yrityksille varmasti myös uuden mahdollisuuden kasvattaa omien tuotteiden myyntiä.  

Toimialalla tehdyllä yrityskaupallakin voi olla suora tai välillinen vaikutus yrityksen harjoittamaan liiketoimintaan. Omistajat tarvitsevat tietoa toimialan kehittymisestä, yrityskaupoista ja muista liiketoiminnan kannalta tärkeistä asioista. Yritys voi ajautua joskus nopeastikin elinkaaren loppupäähään, mikäli markkinadynamiikan muutoksia ei ymmärretä. Omistaja-arvo sulaa, ja yrityssaneerauksen uhka kasvaa. Silloin on toimittava ripeästi. 

Omistaja-arvoa täytyy vaalia  

Jokaisen yhtiön arvosta huolta kantavan omistajayrittäjän pitäisi pohtia seuraavia kohtia. 

  1. Tiedätkö mihin kohtaan elinkaarta yrityksesi sijoittuu tällä hetkellä? Siihen vaikuttaa mm. liiketoiminta ja kilpailutilanne. Missä yrityksesi pitää olla kolmen vuoden päästä?   
  2. Pelkkä yrityksen elinkaaren tarkastelu ei kuitenkaan riitä. On arvioitava laajemmin myös toimialan, tuotteiden ja palveluiden sekä yrittäjän ja ydintiimin elinkaarta. Ovatko omistajat uskottavia kasvattamaan omistaja-arvoa myös jatkossa ja onko heillä riittävästi osaamista?   
  3. Ole rehellinen itsellesi, ja uskalla katsoa totuutta silmiin. Pyydä ulkopuolista ammattilaista arvioimaan yrityksesi elinkaarta. Me olemme arvioineet sen melkein aina eri kohtaan kuin omistajayrittäjät. Onko hallituksessa ketään, joka oikeasti myös haastaa omistajia?   

Elinkaariajattelu pienentää omistajayrittäjän riskiä, ja auttaa kasvattamaan yhtiön arvoa. Odottavathan omistajat metsältäkin kasvua, ja arvon kehittymistä.  

Tom Åkerberg
osakas, Midventum Oy