Yrityksesi kehittyessä tai markkinatilanteen muuttuessa yrityksesi rahoitustarpeet vaihtuvat ja muuttuvat joskus nopeastikin.

Perusedellytyksiä onnistuneelle rahoitusjärjestelylle ovat kokemus erilaisista rahoitusjärjestelyistä, monipuoliset kontaktit erilaisiin rahoittajiin Suomessa ja ulkomailla, ymmärrys rahoittajaosapuolten toimintatavoista sekä rahoitusvaihtoehdoista.

Me Midventumissa avustamme asiakkaitamme rahoituksen hankkimisessa niin kotimaassa kuin Suomen ulkopuolelta ja neuvomme erilaisissa rahoitusjärjestelyissä sekä niiden toteutuksessa.

Viime vuosien aikana asiakkaamme ovat menestyksekkäästi hyödyntäneet yritysrahoitusosaamistamme sekä pankeista ja muista rahoittajista riippumatonta asemaamme monimuotoisissa rahoitusjärjestelyissä. Olemme olleet toteuttamassa haastavia pankkirahoitusratkaisuja, Private Debt-ratkaisuja sekä oman pääoman ehtoisen rahoituksen ratkaisuja investointien ja yritysjärjestelyjen toteuttamiseen, liiketoiminnan voimakkaan kasvun ja kansainvälistymisen rahoittamiseen tai yhtiön liiketoimintojen uudenjärjestelyn rahoittamiseen sekä käyttöpääomarahoituksen ratkaisuja.

Yrityksen kasvu- ja murrosvaiheissa ulkopuolinen asiantuntija-apu on usein tarpeen. Midventum on yrityksen luotettavana asiantuntija-apuna, kun se hakee rahoitusta liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen tai käyttöpääomarahoitusta.