Elintarvikkeiden viileä- ja pakastejakeluun erikoistuneen kotimaisen logistiikkayhtiön Esa Kuokka Oy:n perustaja Esa Kuokka halusi jättää vetovastuun ja omistuksen yhtiössä pitkään avaintehtävissä toimineelle Jani Närhelle. Midventum auttoi yritysjärjestelyn toteutuksessa, ja rahoituskumppaniksi löytynyt Juuri Partners Oy auttaa uutta johtoa rakentamaan kasvutarinaa.

Jani Närhi on toiminut Esa Kuokka Oy:n palveluksessa vuodesta 2008 lähtien myynnin ja markkinoinnin avaintehtävissä sekä hallituksen puheenjohtajana. Pienestä keskisuureksi kasvanut yritys työllistää tänä päivänä noin 170 työntekijää, ja kumppanit mukaan lukien 250 ammattilaista. Liikevaihto on kasvanut yli 20 miljoonaan euroon.  

”Halusin jatkaa Esan jälkeen yhtiön johdossa. Logistiikan tärkeys kasvaa, ja toimialalla on tapahtunut runsaasti muutoksia, kuten uudelleenjärjestelyjä, fuusioita ja yritysostoja”, sanoo yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Jani Närhi. ”Midventumin Marko Roukkulasta tuli mentorini vuonna 2017, sillä hänellä on kokemusta yritysjärjestelyistä. Hän auttoi sparraamaan minua laatimassani omistajastrategiassa.” 

Luottamus kaiken keskiössä  

Midventum lähti suunnittelemaan yritysjärjestelyä ja kartoittamaan omistajastrategiaa tukevaa rahoituskumppania. 

”Haemme ratkaisua, joka sopii kaikille omistajasukupolvenvaihdoksen osapuolille. On ehdottoman tärkeää löytää mukaan sellaiset toimijat ja henkilöt, joiden välillä on sataprosenttinen luottamus. Yrityksestä luopuvan tahon täytyy luottaa siihen, että yritys jää hyviin käsiin. Järjestely pitää rahoittaa kestävällä ja yrityksen sekä jatkajien kasvutavoitteita tukevalla tavalla”, sanoo Midventumin osakas Marko Roukkula. ”Haimme tahoa, joka tarjoaisi hyvän rahoitusmallin lisäksi aktiivista tukea kasvun toteuttamiseen.” 

Yritysjärjestely suunniteltiin ja mallinnettiin Midventumin toimesta. Roukkula toimi pääneuvottelijana, ja saattoi osapuolet yhteen. ”Tunnemme kaikki institutionaaliset pääomasijoittajat ja rahoittajat Suomessa, ja olemme verkostoituneet myös ulkomaille. Asiakkaan tavoitteiden, arvojen sekä yrityskulttuurin pohjalta pohdimme erilaisia vaihtoehtoja. Teemme asiakkaamme kanssa ratkaisun siitä, kenen kanssa lähdemme keskustelemaan.” 

Kotimainen kumppani tukemaan kasvua

Midventum tarjosi yrityskaupan toteuttamiseen, sen rahoitukseen ja verotukseen liittyvää erikoisosaamista sekä piti prosessin hallinnassa. Kotimainen Juuri Partners Oy osoittautui kumppaniksi, jonka verkostossa on myös hallitusammattilaisia. 

”Marko kertoi mitä eri rahoitusvaihtoehdot sekä niihin liittyvät elementit käytännössä tarkoittivat. Hän kuunteli tarkasti toiveitamme, ja löysimme hänen opastuksella Juuri Partnerista yrittäjähenkisen rahoituskumppanin, jolla on myös kasvot. Arvomaailmamme kohtasivat, ja heillä oli rahoitusosaamisen lisäksi kyvykkyyttä auttaa meitä saavuttamaan lähivuosien kasvutavoitteemme”, toteaa Närhi. 

”Ensimmäisten neuvotteluiden merkitys on tärkeä, jotta asiat etenevät oikeaan suuntaan. Alkuvaiheessa tunnustellaan ovatko tavoitteet samansuuntaisia. Henkilökemioiden merkitys on myös erittäin tärkeä”, sanoo Roukkula. 

Yritysjärjestelyiden pääkohdista löytyi yhteisymmärrys. ”Koko prosessi eteni todella taidokkaasti ja neutraalisti. Neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä, aikataulu piti ja euromäärätkin kohtasivat. Oikean rahoituskumppanin löytäminen oli lopulta monen asian summa”, sanoo Närhi. ”Se yllätti, ettei prosessissa ilmennyt ainuttakaan ongelmaa. Kaikki vaiheet sujuivat hallitusti, ja olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen.” 

Tiedolla johtamisen ja energiatehokkuuden edelläkävijä 

Esa Kuokka Oy:ssä panostetaan voimakkaasti tiedolla johtamiseen sekä energiatehokkuuteen, ja yritys lukeutuu toimialallaan uuden teknologian hyödyntämisessä eturivin toimijoihin koko Euroopassa.

”Uudella teknologialla ja reaaliaikaisella tiedolla voimme tehostaa kuljetuksia sekä nopeuttaa toimituksia asiakkaillemme. Seuraamme lähetyksiä, ja voimme kertoa asiakkaillemme yhä täsmällisemmin, milloin kuormat ovat perillä. Ennustaminen tehostuu”, kertoo Närhi. ”Tiedolla johtamisen ympäristömme on tärkeimpien elementtien osalta valmiina vuoden 2018 loppuun mennessä. Haemme kasvua sekä nykyisten että uusien asiakkaiden keskuudessa ja yritysostoin. Laajennamme palvelujamme sekä kehitämme varasto-, terminaali- ja jakelutoimintojamme.”

”Olemme saaneet rohkaisevaa palautetta, että palvelukokonaisuutemme vaikuttaa myönteisesti koko toimialaamme. Digitaalisuus, energiatehokkuus ja älykkyys ovat asioita, joita tarvitaan yhä enemmän. Asiakkaille lupaamme kylmästi parasta palvelua, ja työntekijöillemme Suomen parasta työpaikkaa”, painottaa Närhi. ”Minä tunnen toimialamme, ja mietin mihin meidän kannattaa panostaa. Keskinäinen työnjakomme Juuri Partnersin kanssa on selkeä ja toimii erinomaisesti.”

Esa Kuokka Oy on lähdössä hankkeeseen, jossa pilotoidaan Suomessa ensimmäistä kertaa sähkökäyttöisiä kuorma-autoja.