Mittausjärjestelmiä saha-, levy- ja terästeollisuuteen toimittavassa  Limab Oy:ssä toteutettiin vuonna 2013 ”Management Buy Out” -järjestely, jossa osa yhtiön avainhenkilöistä osti yhtiön sen omistajilta näiden siirtyessä vaiheittain eläkkeelle.

MBO-järjestely ei satu kovin montaa kertaa elämässä eteen. Siksi on hyvä arvioida realistisesti oma osaaminen ja tarve, jotta asiat saadaan maaliin.

– Toimiva johto meillä mietti, kenen puoleen voisimme kääntyä ja saada asiantuntija-apua. Lähtökohtamme oli, ettei oma operatiivinen päivätyö menisi hukkaan ja saisimme järjestelyn tehtyä kunnolla, kertaa Limabin toimitusjohtaja Juho Virta loppuvuotta 2012.

Limab hyödynsi asiantuntijan löytämiseen verkostojaan. Midventum löytyi avustamaan järjestelyn toteuttamisessa kyselyiden ja suosittelujen perusteella. Midventumin tehtäväksi tuli ratkaista transaktiotapa, muodostaa raamiehdot kaupalle sekä hankkia uusille omistajille rahoitus.

– Pidimme tärkeänä, että ostajien ja myyjien välille saadaan yhteneväinen näkemys ja luottamus. Tässä Midventumin rooli oli keskeinen, kun päätettiin esimerkiksi arvonmäärityksestä ja ehdoista. Ostajapuolella oli työntekijöitä ja myyjäpuolella yrityksessä työskenteleviä silloisia omistajia sekä myös ruotsalainen ulkopuolinen yhtiö. Osakekanta piti ostaa ja tehdä myös siihen liittyvät yritysjärjestelyt.

Asiantuntija tuo vaihtoehtoja ja parhaita käytäntöjä

Toinen merkittävä osa järjestelyitä oli rahoituspaketin ja kokonaisuuden rakentaminen siten, että se on mahdollinen rahoitusliikkeen näkökulmasta.

– Käytimme luottavaisina Midventumin asiantuntijaosaamista, jotta pääsimme asioissa eteenpäin.  Saimme erilaisia malleja, miten muut ovat tehneet ja siten itsellemme vaihtoehtoja, mitkä sopisivat meille. Yksi olennaisimpia asioita oli ymmärrys, että muodostetaan erillinen yhtiö, jolla ostetaan. Ei henkilö!

Limabin MBO-järjestelyissä kului aikaa puolisen vuotta. Virta näkee, että ilman Midventumia prosessia ei todennäköisesti olisi saatu vietyä yhtä nopeasti ja systemaattisesti läpi. Aikasäästöä syntyi myös siinä, että Midventumin toimiessa rahoituksen järjestelijänä  ja prosessin koordinaattorina kaupan osapuolet saattoivat tehdä omaa työtään ja sitä, mistä saadaan arvoa. Heidän ei tarvinnut opetella erikseen rahoitusliikkeiden tapoja tai miettiä yksin erilaisia riskejä.

– Pääsimme tavoitteeseemme. Midventumille annamme ison plussan siitä, että asiat todella menivät koko ajan eteenpäin. He toimivat välimiehenä niin myyjän kuin ostajan huomioita ja näkökulmia neuraalisti kuunnellen. Molemmilla osapuoliilla oli omat ajautukset ja eurot päässään, Midventum toimi välimiehenä ja sovittelijana avasi näkemään ja ymmärtämään asioiden eri puolia niin rahoitusteknisistä kuin sovitteluteknisistä näkökulmista.

Limab Oy on vuonna 2000 perustettu yritys, joka toimittaa mittausjärjestelmiä saha-, levy- ja terästeollisuuteen. Yrityksen päämarkkina-alueina toimivat Suomi, Baltia ja Venäjä.  www.limab.fi