31.8.2017 23:28

Pörssilistattu Sievi Capital Oyj on 31.8.2017 toteutetulla kaupalla ostanut enemmistön kokonaisuutena johtavasta, kotimaisesta maanrakennuskoneiden maahantuojasta KH-Koneet Oy:stä, KH-Engineering Oy:stä ja Edeco Tools Oy:stä

Sievi Capitalin omistusosuus uuden konsernin emoyhtiössä on 70 %. Yrityskaupan yhteydessä myyjinä toimineet yrittäjät jatkavat yhtiöiden operatiivisessa toiminnassa sekä omistajina yhteensä 30 % omistusosuudella. Kauppa tulee voimaan välittömästi. Kaupan jälkeen yrityskokonaisuuden toimitusjohtajana jatkaa Teppo Sakari.

KH-Koneet Oy, KH-Engineering Oy sekä Edeco Tools Oy muodostavat kokonaisuutena johtavan, kotimaisen maanrakennuskoneiden maahantuojan sekä täyden palvelun toimittajan, jonka tuotevalikoima kattaa laajasti maanrakennuksen sekä materiaalinsiirron tarpeet. Maahantuonnin lisäksi yhtiöt tarjoavat huolto- ja varaosapalveluita sekä teknistä tukea käyttäjille.

Sievi Capitalin mukaantulon myötä uusi konserni on entistä paremmassa asemassa toteuttaakseen omistajien laatimaa kasvustrategiaa. Yhtiöiden johdon mukaan markkinoiden odotetaan kehittyvän positiivisesti myös tulevien vuosien aikana ja investointien odotetaan jatkuvan rakentamisen, infra-rakentamisen sekä myös kiinteistöhuollon puolella.

Midventum toimi järjestelyssä KH-Koneet Oy:n, KH-Engineering Oy:n sekä Edeco Tools Oy:n omistajien taloudellisena neuvonantajana.