20.3.2018 09:00

Midventumin uusi omistaja-arvopalvelu

Yrityksen omistaja-arvopalvelu on Midventumin, pk-yrityksille, niiden omistajille ja ylimmälle johdolle suunnattu asiantuntijapalvelu sekä strateginen kumppanuus. Yrityksen omistajan omistaja-arvon kehittämiseen ja hoitamiseen keskittyvän asiantuntijapalvelumme keskeinen sisältö on seuraava:

  • yrityksen rahoitussuunnitelma yrityksen omistajien tavoitteiden ja omistaja-arvon kehittämisen näkökulmasta
  • yrityksen omistajien ja johdon sparraus liiketoimintalähtöisesti yrityksen rahoitusjohtamisen sekä rahoitukseen liittyvän talousjohtamisen näkökulmasta
  • kohdeyhtiön talousennusteiden laatiminen ja kuukausikohtainen päivittäminen sekä toteuman valvominen, mistä muodostuu johtamisen työkalu yrityksen omistajille ja johdolle
  • ennakoiva talousraportointi yrityksen tilanteesta, mikä on hyödynnettävissä mm. rahoittajien käyttöön
  • ennusteiden tulkinta ja toimenpide-ehdotusten antaminen
  • yhtiön velka-/rahoitussalkun ylläpito ja hoito yrityksen rahoitusstrategian mukaisesti

”Omistaja-arvopalvelun myötä haluamme tuoda yhtiöiden saataville uudenlaisen palvelun, jonka tavoite on yrityksen pitkäjänteisen omistaja-arvon kehittäminen”

Palvelu on aito johdon työkalu, joka helpottaa yrityksen johtamista, auttaa ennakoimisessa ja kokonaiskuvan hahmottamisessa. Lisäksi palvelun myötä pystymme tuomaan yrityksen käyttöön meidän merkittävän osaamis- ja kokemuspohjan yritys- ja rahoitusjärjestelyistä.

Lisätietoja omistaja-arvopalvelustamme antaa mielellään osakas Marko Roukkula (puh. 050 598 0047, sähköposti: marko.roukkula(at)midventum.fi)