Asiantuntija-avun hyödyntäminen ja lain sallima suunnitelmallisuus liiketoiminnan kehityksen eri vaiheissa ovat keskeinen osa yrityksen omistajan varallisuudenhoitoa ja mahdollistavat parhaimmillaan merkittävät verohyödyt sekä vähentävät yllättävien seuraamusten riskiä.

Omistaja-arvon hoitaminen ja kehittäminen vaativat pitkäjänteisyyttä. Verotuksen ja yhtiöoikeuden kannalta kehityskohteet tunnistetaan valitettavan usein vasta, kun yhtiön liiketoiminta tai omistusrakenne ovat merkittävän muutoksen kynnyksellä. Yrityksen ulkopuolinen, kokenut asiantuntija pystyy ennakoivasti auttamaan keskeisten kehityskohteiden tunnistamisessa ja ratkaisun luomisessa.

Me Midventumissa autamme yritystä ja yrityksen omistajaa suunnitelmallisessa omistaja-arvon hoitamisessa ratkaisemalla verotukseen ja yhtiöoikeuteen liittyvät tarpeet toteutettaessa tai valmistauduttaessa yrityksen omistus- tai liiketoimintajärjestelyihin tai rahoitusjärjestelyyn.

Omistaja-arvon suunnitelmallinen hoitaminen

Omistaja-arvon kannalta yritysverotus, yrityksen omistajan verotus sekä yhtiöoikeudelliset kysymykset vaativat suunnitelmallista ratkaisujen tunnistamista ja niiden toteuttamista. Midventumin kokeneen asiantuntijan avulla yritys ja sen omistaja saa perustellun ja ymmärrettävän ratkaisun näihin kysymyksiin.