Yrityksen myynti on omistajalle ainutlaatuinen tapahtuma. Asiantuntijan puoleen kannattaa kääntyä hyvissä ajoin, jotta yritysjärjestelyyn löydetään paras vaihtoehto.

Yrityksen myyntiprosessin aikana omistajat joutuvat tekemään useita tärkeitä päätöksiä nopeassakin aikataulussa. Useilla päätöksistä voi olla hyvin suuri vaikutus siihen, miten myynti etenee ja millaisilla ehdoilla kauppaa tehdään. Monet omistajat miettivät mielessään, onko tehty päätös oikea ja mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. 

Yrityksen tai sen liiketoiminnan myyminen vaatii asiantuntemusta ja ymmärrystä yrityksen myyntiprosessin menestyksekkään toteutumisen kannalta keskeisistä kysymyksistä. Yrityksen ulkopuolinen asiantuntija on hyvä ottaa mukaan sparraamaan, millaisia erilaisten myyntiin liittyvien päätösten vaikutukset voivat olla sekä tuomaan esille vaihtoehtoja myynnin toteutuksesta. 

Me Midventumilla autamme kokonaisvaltaisesti yrityskauppojen toteuttamisessa. Varmistaaksemme, että asiakkaan taloudelliset ja strategiset tavoitteet saavutetaan, koordinoimme ja suunnittelemme tyypillisesti koko yritysjärjestelyyn liittyvän projektin asiakkaan kanssa erikseen sovitun mukaisesti. 

Huolellinen valmistelu on avain onnistuneeseen myyntiprosessiin

Kun mukana yrityksen myyntiin liittyvässä prosessissa on alusta lähtien asiantuntija, säästetään yleensä merkittävästi aikaa ja resursseja.  Midventumin asiantuntija pystyy myös antamaan nopeasti näkemyksensä siitä, onko yritykselle tällä hetkellä löydettävissä kiinnostuneita ostajia ja onko omistaja-arvon näkökulmasta oikea hetki myydä.

Yrityksen myyntiprosessi jakautuu useisiin vaiheisiin, joiden aikataulut voivat elää. Midventumin kanssa yrityksen myyntiin tähtäävä prosessi on heti alusta alkaen systemaattisesti suunniteltu, realistisesti aikataulutettu sekä ammattitaidolla ja asiantuntevasti johdettu. 

Analysointi, valmistelu, neuvottelut ja valvonta

Meillä Midventumilla yritysjärjestelyn ratkaisu tehdään kokonaisuutena. Tutustumme aina syvällisesti asiakkaan liiketoimintaan ja toimialaan voidaksemme neuvoa mahdollisimman kattavasti koko myyntiprosessin ajan. Panostamme vahvasti taustatyöhön ennen kuin aloitamme keskustelut potentiaalisten ostajien ja heidän neuvonantajiensa kanssa.

  • Kohdeyhtiön kokonaistilanteen kartoittaminen, strategian arviointi sekä omistajien aseman huomioiminen
  • Arvonmääritys
  • Vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien läpikäyminen sekä toimintatavan valinta
  • Järjestelyssä tarvittavan materiaalin (esimerkiksi myyntimateriaalin) laatiminen

Otamme kokonaisvastuun myyntiprosessista ja yhteydenotoista potentiaalisiin ostajiin asiakkaamme kanssa sovitun mukaisesti. Ohjaamme ja valvomme myyntiprojektia tehokkaasti koko prosessin ajan – ostajien analysoinneista yhteydenottoihin, aikataulujen laatimisesta kokousten valmisteluihin ja neuvotteluihin - varmistaen näin prosessin edistymisen mahdollisten ostajien kanssa. Johdamme myynnin kaikkia vaiheita niin, että asiakkaamme voivat keskittyä yrityksensä operatiiviseen johtamiseen ja tuloksen tekemiseen.

  • Ostaja-/ sijoittajakandidaattien identifiointi, yhteydenotot ja järjestelyprosessin toteutus
  • Tarjousten käsittely ja neuvotteluprosessi
  • Aiesopimus valitun tahon kanssa
  • Due Diligence -prosessin johtaminen
  • Järjestelyn toteutus (closing)
  • Osapuolten tyytyväisyyden varmistus