Huolellinen valmistelu, neuvotteluprosessin ammattimainen johtaminen sekä soveltuvan rahoituksen varmistaminen ovat keskeinen osa ostoprosessia.

Yritysosto voi koskea koko yritystä tai vain osaa siitä. Se vaatii tarkkuutta ja ymmärrystä siitä, mitä ollaan ostamassa ja miksi. Asiantuntijan puoleen kannattaa kääntyä hyvissä ajoin ennen yrityksen ostoa, jotta ostojärjestelyyn sekä sen rahoittamiseen löydetään paras vaihtoehto ja että kaikki ostoon liittyvät yksityiskohdat, kuten tarvittavan rahoituksen järjestäminen, ymmärretään heti oikein.

Me Midventumilla autamme kokonaisvaltaisesti yrityskauppojen toteuttamisessa. Varmistaaksemme, että asiakkaan taloudelliset ja strategiset tavoitteet saavutetaan, koordinoimme ja suunnittelemme tyypillisesti koko yritysjärjestelyyn liittyvän projektin asiakkaan kanssa erikseen sovitun mukaisesti sekä avustamme tarvittavan rahoituksen hankkimisessa.

Huolellinen valmistelu on avain onnistuneeseen yritysostoon

Yleisimpiä syitä yrityksen tai sen liiketoiminnan ostolle ovat muun muassa liiketoiminnan laajentaminen ja kasvattaminen, mittakaavaetujen saavuttaminen, kannattavuuden parantaminen, markkinaosuuden kasvattaminen, päällekkäisyyksien poistaminen, kilpailijan ostaminen pois markkinoilta sekä muut synergiahyödyt.

Yrityksen ostoprosessin aikana joudutaan tekemään monia tärkeitä päätöksiä, joista useilla voi olla hyvin suuri vaikutus siihen, miten osto etenee ja millaisilla ehdoilla kauppaa tehdään sekä miten investointi kyetään rahoittamaan. Midventumin asiantuntija on sparrauskumppani, joka antaa tukea päätöksentekoon prosessin aikana. Kun mukana yrityksen ostoon liittyvässä prosessissa on alusta lähtien asiantuntija, säästetään yleensä merkittävästi aikaa ja resursseja. Midventumin asiantuntija pystyy myös antamaan nopeasti näkemyksensä ostokohteesta ja ajoituksesta.

Yrityksen ostoprosessissa on useita erilaisia vaiheita. Midventumin kanssa ostojärjestely on heti alusta alkaen systemaattisesti suunniteltu, ammattitaidolla ja asiantuntevasti johdettu sekä realistisesti aikataulutettu.

Yrityksen ostaminen on yksilöllinen tapahtuma, eikä yrityksessä ole välttämättä siitä aikaisempaa kokemusta. Yrityksen ulkopuolinen asiantuntija on hyvä ottaa mukaan, sillä yritysostotilanteet ovat erilaisia riippuen siitä, mitä tavoitellaan.
Me Midventumilla toteutamme yrityksen tai sen liiketoiminnan ostoon liittyvän ratkaisun seuraavasti:

Analysointi, valmistelu, neuvottelut ja valvonta

Tutustumme ja kartoitamme tarkasti asiakkaamme toivomukset, tarpeet ja ostokriteerit tavoitteena menestyksekäs yritysosto. Panostamme suunnitteluun ja analyysiin luodaksemme mahdollisimman hyvät valmiudet potentiaalisten ostokohteiden sekä kohteiden neuvonantajien kanssa käytäviin neuvotteluihin.

  • Kohdeyhtiön kokonaistilanteen kartoittaminen, strategian arviointi sekä omistajien aseman huomioiminen
  • Arvonmääritys
  • Vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien läpikäyminen sekä toimintatavan valinta

Otamme kokonaisvastuun ostoprosessista ja yhteydenotoista potentiaalisiin myyjiin asiakkaamme kanssa sovitun mukaisesti. Ohjaamme ja valvomme projektia tehokkaasti koko prosessin ajan – myyjien analysoinneista yhteydenottoihin, aikataulujen laatimisesta kokousten valmisteluihin ja neuvotteluihin - varmistaen näin prosessin edistymisen mahdollisten myyjien kanssa. Johdamme oston kaikkia vaiheita niin, että asiakkaamme voivat keskittyä yrityksensä operatiiviseen johtamiseen ja tuloksen tekemiseen.

  • Järjestelykumppaneiden identifiointi, yhteydenotot ja järjestelyprosessin toteutus
  • Tarjouskäsittely ja neuvotteluprosessi
  • Aiesopimus ostokohteesta
  • Avustaminen tarvittavissa rahoitusneuvotteluissa
  • Due Diligence -prosessin johtaminen 
  • Järjestelyn toteutus (closing)
  • Osapuolten tyytyväisyyden varmistus