Yrittäjäsukupolvenvaihdoksen lähtökohtana on aina luopujan tahtotila luovuttaa elämäntyönsä jatkajan hyväksi. Luopujan ja jatkajan näkökulmasta kyseessä on iso ja ainutlaatuinen tapahtuma, johon kytkeytyvät myös merkittävät taloudelliset intressit. 

Sukupolvenvaihdokseen liittyy johtajuuden siirron sekä omistusjärjestelyjen lisäksi paljon tunnepohjaisia seikkoja. Siksi on tärkeää, että käytössä on puolueeton asiantuntija, jolla on kokemusta ja ymmärrystä kokonaistilanteesta ja joka toimii tarvittaessa tukena prosessin aikana. 

Me Midventumilla autamme kokonaisvaltaisesti sukupolvenvaihdosten toteuttamisessa. Varmistaaksemme, että asiakkaan taloudelliset ja strategiset tavoitteet saavutetaan, koordinoimme ja suunnittelemme tyypillisesti koko yritysjärjestelyyn liittyvän projektin asiakkaan kanssa erikseen sovitun mukaisesti.

Sukupolvenvaihdos on syytä huomioida ajoissa

Sukupolvenvaihdoksen menestyksekkään läpiviemisen kannalta on tärkeää, että tuleva vaihdos otetaan huomioon riittävän paljon aikaisemmin ennen varsinaista luovutusta. Sukupolven vaihdoksessa iso kysymys on jatkajan olemassaolo. Oikean jatkajan löytäminen sekä hänen koulutuksensa ja tehtävään valmentamisensa vaativat aikaa. Jatkaja voi olla joko perheenjäsen, yrityksen henkilökuntaan tai muuten lähipiiriin kuuluva taho tai täysin ulkopuolinen. Myös luopujan toimeentulo luovutuksen jälkeen on otettava huomioon. Se ratkaisee usein, miten sukupolvenvaihdos toteutetaan. 

Mikäli jatkajaa ei yrityksen lähipiiristä ole tunnistettavissa, avustamme yrityksen ostamisesta kiinnostuneen sijoittajan tai ostajayhtiön löytämisessä.

Sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen vaihtoehdot ja mahdollisuudet on aina tarpeen käydä huolellisesti läpi tehtävään perehtyneen asiantuntijan kanssa.  Mitä enemmän aikaa tavoiteltuun omistuksenvaihdosajankohtaan on käytettävissä, sitä enemmän tyypillisesti vaihtoehtoja toteutukseen on käytettävissä.

 

Sukupolvenvaihdos saattaa edellyttää ennen lopullista omistusoikeuden siirtoa tiettyjä toimenpiteitä, jotta sukupolvenvaihdos olisi ylipäätään mahdollinen. Tällaisia ovat ovat esimerkiksi yrityksen yhtiömuodon muuttaminen, sen omien osakkeiden hankinta ja yrityksen jakautuminen.

Perheen ulkopuolelta tuleva yritystoiminnan jatkaja on tyypillisesti pääomasijoittaja, teollinen ostaja tai yhtiön toimiva johto. Mainitussa tilanteessa on tällöin kyseessä sekä sukupolvenvaihdos että yrityksen myynti.