Midventumin Yrityskauppablogissa partnerimme kirjoittavat yrityksen rahoituksen hankintaan, yrityksen ostamiseen tai myymiseen sekä sukupolvenvaihdoksiin liittyvistä ajatuksista ja huomioista.

Blogissa vierailee toisinaan myös vieraskirjoittaja, jolla on sana ja näkemys hallussaan aihealueeltamme.

Hyviä lukuhetkiä!

Tom Åkerberg Midventum
Tom Åkerberg, Osakas:

Elinkaariajattelu on yhtiön arvon kehittämisen keskiössä!

Elinkaariajattelu on erittäin tärkeä yrityksen omistaja-arvon luomisen työkalu. Avaan tässä blogissa, miksi omistajayrittäjien pitäisi panostaa elinkaariajatteluun ja mitä se mielestäni tarkoittaa käytännössä. Sen merkitys kasvaa muutosvauhdin ja digitalisaation kiihtyessä.   

Marko Roukkula Midventum
Marko Roukkula, Osakas:

Uhkaako keskittynyt omistus yrityksen kasvua ja omistaja-arvoa?

Luontainen varovaisuus ohjaa päätöksentekoa yrityksissä usein silloin, kun omistus on keskittynyt pienelle joukolle. Jopa keskisuurissa perheyrityksissä omistajia voi olla yksi tai kaksi. Kerron tässä blogissa, miksi ja milloin omistajien kannattaisi tosissaan pohtia omistajuuden hajauttamista. Väitän, että omistuspohja on usein niin pienellä joukolla, että se hidastaa kasvua! 

Globalisoituvassa liiketoimintaympäristössä muutosvauhti kiihtyy kaikilla toimialoilla, ja markkinoilla kasvamiseen tarvitaan uskallusta, kyvykkyyttä ja osaamista tehdä rohkeitakin päätöksiä. 

Risto Walden, Midventum
Risto Walden, Osakas:

Korkojen vähennysoikeuden rajoitukset kiristyvät

Korot ovat lähtökohtaisesti rajoituksetta vähennyskelpoisia elinkeinoverotuksessa, omalle pääomalle maksetut korvauksethan maksetaan jo verotetuista tuloista eli ovat vähennyskelvottomia. Tämän perusasetelman seurauksena on eri rahoitusratkaisuja punnittaessa syytä kohdistaa huomiota vieraan ja oman pääoman suunnitteluun ja niille maksettavien korvausten arvostamiseen ja jaksottumiseen. Peruslähtökohtaa on kuitenkin rajoitettu erityisesti (kansainvälisen) veronkierron perustein ja nyt hallituksen esityksellä vielä tarkemmin.

Tom Åkerberg Midventum
Tom Åkerberg, Osakas:

Pääomasijoittajan mukaan ottaminen yrityksen ja omistajan kumppaniksi

Havaintojeni mukaan yritykset ja niiden omistajat hakevat ideoita ja neuvoja enenevässä määrin pääoman sekä rahoituksen hankintaan. Haluamme Midventumissa myös vastata tähän tarpeeseen. Olemme ilolla myös saaneet huomata, kasvaneen kansainvälisen sijoittajakunnan kiinnostuksen lisäksi, kuinka markkinoilla on noussut esiin uusia pääomasijoittajia, jotka omalta osaltaan monipuolistavat ja täydentävät yrityksille tarjottavia rahoitusmahdollisuuksia.

Marko Roukkula Midventum
Marko Roukkula, Osakas:

Private Debtistä vaihtoehto, jos tuttu pankki ei rahoitakaan

Mistä yritykseni saa rahoitusta ja mitä se vaatii? Mitä jos rahoitus ei järjestykään tutun pankin kanssa? Mikä on Private Debt? Nämä kysymykset ovat tuttuja ja ainakin jollain tasolla ajankohtaisia suurimmalle osalle yrityksiä, niiden johtoa ja omistajia. Itselläni on ollut jo yli 15 vuotta mahdollisuus olla mukana suunnittelemassa sekä hankkimassa yrityksille rahoituspaketteja ja siksi edellä olleiden kysymysten problematiikka on hyvinkin tuttua.